जीर्ण पुस्तकाचे मनोगत मराठी निबंध | Jirna Pustakache Manogat Essay In Marathi Best 100-400 Words

या पोस्ट मध्ये आपण जीर्ण पुस्तकाचे मनोगत मराठी निबंध / Jirna Pustakache Manogat Essay In Marathi निबंध लेखन 100 ते 400 शब्दांमध्ये करणार आहोत. 

Jirna Pustakache Manogat Essay In Marathi

Jirna Pustakache Manogat Essay In Marathi

मराठी निबंध – जीर्ण पुस्तकाचे मनोगत

[ मुद्दे : जीर्ण पुस्तक बोलू लागण्याचा प्रसंग – जीर्ण पुस्तक स्कॅन करून संगणकात साठवून ठेवणे – प्रकारे अमरत्वच – कोणाशीही सहज संपर्क – कदाचित डिजिटल रूप – मग जगभर संचार – रीडर’ हे पुस्तकाचे नवे रूप – नवे रूप खूप उपयुक्त – जीर्ण पुस्तकाचे अंतरंग व त्याचे कार्य – पुस्तकाचा आशावाद ]

“बाळा, जरा जपून रे! खूप वेदना होताहेत. अगदी जीर्ण झालो आहे. बघ, बघ. माझी पाने बघ कोणत्याही क्षणी फाटतील अशी झाली आहेत.”

मी चक्रावूनच गेलो होतो. माझ्या हातातले पुस्तक… माझ्या आजोबांचे पुस्तक… बोलत होते… माझ्याशी बोलत होते! परवाच आजोबांनी मला त्यांची काही जुनी पुस्तके स्कॅन  करून संगणकात साठवून ठेवायला सांगितली. मी पहिलेच पुस्तक स्कॅन करीत होतो. स्कॅनिंग नीट व्हावे, म्हणून मी ते पुस्तक जरा दाबले मात्र, क्षणार्धात ते कळवळून बोलू लागले.

आता माझे लक्ष त्या पुस्तकावरच केंद्रित झाले होते. ते बोलत होते, “हे बघ बाळा, मी जरूर कळवळलो. मला दुखलेही. पण मी दुःखी झालेलो नाही. मी खुशीत आहे. मी खूप आनंदात आहे. कारण माझा आता कायापालट होणार आहे. मला नवीन  जन्म मिळणार आहे.

मी आजन्म तरुण राहणार आहे. मी अमर होणार आहे. मला आता मृत्यू नाही… काय म्हणालास कसं? आता? हे बघ या स्कॅन केलेल्या पुस्तकाचा फोल्डर करून तो महाजालावर टाकलास; तर क्षणार्धात मी जगभरात पोहोचेन, जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातल्या कोणत्याही माणसापर्यंत मी पोहोचू शकेन.”

मला आता त्या पुस्तकाचा चेहरा दिसत होता. एका अनोख्या सुखाने तो झळाळत होता. त्याच्या बोलण्यातून मला सुखाचा दरवळ जाणवत होता. ते बोलत होते, “आणि मुला माहीत आहे का? छे! छे! तुला हा प्रश्न विचारणेच चुकीचे आहे. तुला माहीत असणारच. तुम्ही तरुण मुले माहिती तंत्रज्ञान नुसते जाणता, असे नाही, तर तुम्ही ते जगता आहात.

वाचता वाचता एखादयाला वाटले की, हे पुस्तक डिजिटल स्वरूपात असावे; तर तो तसा प्रयत्न करील. मला डिजिटल स्वरूपात नेईल, असे झाले तर माझा संचार सुलभ होईल. भाग्य भाग्य म्हणतात ते आणखी काय असते रे?”

पुस्तक पुढे बोलू लागले, “बरं का बाळा, आम्हां पुस्तकांची नवीन पिढीतील मुले भाग्यवान आहेत. आता ‘किंडल’सारख्या ‘बुक रीडर वर हजारो पुस्तके राहतात. ही आमची नवीन पिढीच. आता या ‘बुक रीडर’वरील पुस्तके केव्हाही, कुठेही, कधीही वाचता येऊ शकतात.

अगदी अंधारातही! हवे तेथे सुरुवात करता येते. आकार लहान-मोठा करता येतो. भूर्जपत्रापासून ते कागदापर्यंत आणि तेथून पुढे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमापर्यंतचा हा प्रवास खरेच थक्क करणारा आहे!

“हे बघ बाळा, तू तरी लक्ष देऊन ऐक मी काय सांगतो ते. मी खूप जुनं पुस्तक आहे. माझी निर्मितीच मुळी सुमारे नव्वद वर्षांपूर्वी झाली. जे कथानक माझ्या पानापानांतून सांगितले आहे, ते जवळजवळ शंभर वर्षांपूर्वीचे आहे!

त्यातील माणसे, त्यांचे राग-लोभ द्वेष, त्यांची आपापसातील भांडणे, हेवेदावे, त्यांचे एकमेकांवरचे प्रेम या सगळ्या भावभावनांचे लेवल प्रत्ययकारी दर्शन घडवून मी अनेक वाचकांना विलक्षण आनंद दिला आहे. 

माझ्यामुळे शंभर वर्षांपूर्वीच्या काळाचे दर्शन घडते. त्या वेळची माणसे, त्यांचे खाणेपिणे, त्यांचे कपडेलत्ते, त्यांचे बोलणे, चालचलणूक, त्या वेळच्या रूढी-परंपरा यांचे माझ्यामुळे प्रत्ययकारी दर्शन घडते. मी वाचकाला भूतकाळात फिरवून आणतो.

भूतकाळाच्या दर्शनामुळे वाचकाला वर्तमानकाळाशी तुलना करता येते. रूढी-परंपरांमधील चांगले-वाईट समजून घेता येते. त्यामुळे आपण वर्तमानकाळात कसे वागावे, याचे मार्गदर्शन मिळते.

भविष्याचा वेध घेता येतो. केवढे महान मूल्य माझ्यात आहे !” पुस्तकाचा आवाज आता सद्गदित झाला होता. ते सांगत होते, “आम्ही जे कष्टाचे दिवस काढले, ते आता आमच्या बाळांच्या वाट्याला येणार नाहीत. त्यांची पाने फाटणार नाहीत.

त्यांना वाळवी लागणार नाही. त्यांची बांधणी खिळखिळी होणार नाही. आमची बाळे अमरपट्टाच घेऊन जन्मली आहेत. माणसाने निर्माण केलेल्या ज्ञानाच्या प्रसाराचे कार्य आता आम्ही अनंतकाळपर्यंत चालू ठेवू.

वरील निबंध खालील विषयावर देखील लिहू शकता 

  • पुस्तकाचे मनोगत मराठी निबंध / Pustakache Manogat Marathi Nibandh 
  • पुस्तक बोलतो मराठी निबंध सांगा  / Books Essay In Marathi
  • पुस्तकाचे आत्मकथन मराठी निबंध दाखवा / Jirna Pustakache Marathi Niabandh Lekhan 

हे निबंध पहा 

तुम्हाला Essay Writting on Jirna Pustakache Manogat In Marathi / जीर्ण पुस्तकाचे मनोगत मराठी निबंध लेखन कसे वाटले ते नक्की कमेन्ट मध्ये सांगा धन्यवाद,

Leave a Comment